Müzik yasağı Danıştay’da

Danıştay Başkanlığına verilen dilekçede, genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması istendi. Dilekçede, idari süreçlerin maksadının “kamu …

Posted On