Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler sürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı son periyotta atılan adımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, son devirde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan; yurt dışı yerleşiklerle türev süreç gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik bireylere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk yükü getirilmesi, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi bedel oranının farklılaştırılması ve TL ticari kredilere getirilen döviz varlığı üzerinden belirlenen şartların ,9 Haziran’da atılan adımların devamı olduğu vurgulandı.

Bakanlık kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu önlemlerin hem Türkiye iktisat modeli çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımını hem de finansal istikrarı takviyeler nitelikte olduğunu belirtti. Açıklamada, “Tüm iktisat kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik önlemler alınmaya devam edilecektir” tabirleri kullanıldı.